Het gaat om de mensen hun thuis

Voor mij de meest intrigerende zin van de afgelopen week: “Ik schrik ervan, want het gaat om de mensen hun thuis”. Uitgesproken door Hans Alders. En waar schrok hij nu zo van? Niet van het feit dat alle 1.450 geïnspecteerde woningen versterkt moeten worden. En dat er nog duizenden zullen volgen. Iets waar ík me wezenloos van schrok.

Nee, hij schrok van het besef dat er mensen wonen in die woningen. Mensen! Wie had dat gedacht. En als er mensen wonen in een huis, dan is dat huis voor hen hun thuis. Zo zit dat. Iedereen wist dat al, behalve Lees verder “Het gaat om de mensen hun thuis”

Ik zit al jaren op het vinkentouw

Dat zijn de woorden die bij me opkomen na alle rumoer over de kosten van de aardbevingsschade. De afhandeling van de schade blijkt negenmaal zoveel te kosten als het herstel ervan. De verontwaardiging hierover is groot, tot in de Randstad aan toe.

Een vinkentouw is een net om vinken te vangen. Op het vinkentouw zitten betekent: ongeduldig en gespannen zitten wachten om iets te kunnen doen. Ooit zat degene die de treklijn vasthield om het vangnet te sluiten ‘op het vinkentouw’. Die moest goed opletten en het moment bepalen om toe te slaan. Anders waren de vinken gevlogen.

Zo voel ik me ook, eigenlijk al jaren. Elke keer als er rumoer is rond de gaswinning en dat rumoer bereikt de Randstad veer ik op. Lees verder “Ik zit al jaren op het vinkentouw”

Parlementaire enquête Achterstallig Onderhoud Groningen

De cijfers in Groningen zijn schokkend. 80% van de Groningers verwaarloost zijn eigen woning. Het CVW, het Centrum voor Veilig Wonen, heeft de NAM een steekproef laten doen. Onomstotelijk blijkt daaruit dat Groningen koploper is op het gebied van achterstallig onderhoud. Waar het landelijke gemiddelde op 0,00002% ligt, scoort Groningen 80%.

Sinds de NAM minder gas wint, blijven de zware aardbevingen achterwege. Toch blijven de schademeldingen bij het CVW binnenstromen. Sneller dan het gas wegstroomt, komen de claims binnen. Het is duidelijk dat er iets niet klopt. Een kind kan bedenken dat als je minder gas wint, de aarde minder beeft.

hal
achterstallig onderhoud of NAM-schade?

Er is maar één conclusie mogelijk. Onder het mom van aardbevingsschade proberen Groningers massaal het achterstallig onderhoud aan hun huizen vergoed te krijgen. Het is daarom volkomen terecht dat het CVW 80% van alle schademeldingen terzijde legt: géén aardbevingsschade.

Groningen moet zich schamen. De roep om een Parlementaire Enquête Achterstallig Onderhoud Groningen steun ik dan ook van harte.

P.S. Dit is volgens mij de gedachtengang van een CVW-er/NAM-er en waarschijnlijk ook van Kamp.

 

 

Afscheidsbrief aan minister Kamp

Beste Henk Kamp,

Het zoveelste gasdebat, u heeft het er maar druk mee. U moet het wel eens zat zijn, steeds dezelfde vragen, steeds dezelfde kritiek. U heeft geen makkelijke baan.

Maar dat is peanuts vergeleken met de baan die wij Groningers hebben. Uw woorden van vandaag, uw onbegrip voor wat wij meemaken, uw papieren werkelijkheid maken ons het leven zuur. U zegt dat u dag en nacht met ons bezig bent, dat siert u, alleen wij merken er helaas niets van.

In ons dagelijks leven merken wij wel veel negatiefs van de NAM, het CVW, de NCG en nog zo wat afkortingen. U kent ze wel. Wij kenden ze liever niet, want we hebben er een fulltime baan aan. Is dit wat u bedoelt met dag en nacht met ons bezig zijn. Ons van werk voorzien?

Uw werkelijkheid en de onze liggen mijlenver uit elkaar. Veel verder dan de afstand Groningen-Den Haag. Onoverbrugbaar veel verder.
We gaan het hier in Groningen daarom zelf oplossen, zonder uw toch al afwezige hulp. Zonder uw pionnen, uw maatjes, uw geldbronnen. Heeft u uw handen vrij voor uw pensioen-in-zicht cursus.

Wij redden ons zelf wel.

Met groningse groet en tot nooit meer ziens.

Nogmaals over de privacy-verklaring van het CVW

Eerder schreef ik al over de privacy-verklaring die eigenlijk een toestemmingsverklaring is, maar zo niet mag heten en daarom noemen ze hem privacy-verklaring. Ze zijn die van het CVW en de NAM. Die twee bedrijven die niets maar dan ook niets met elkaar te maken hebben. Toch staan allebei hun namen op de privacy-verklaring die eigenlijk een toestemmingsverklaring is, die niet zo mag heten …… enz.

Snapt u het nog? Ik niet. Terwijl Dhr. Schotman, directeur van de NAM, deze week bij RTVNoord keer op keer herhaalt dat het CVW niets met de NAM te maken heeft, heb ik hier toch echt een formulier in handen waarop staat CVW en NAM. Als ik dit formulier onderteken (geen haar op mijn hoofd), mogen CVW en NAM mijn privégegevens aan anderen doorgeven.

Ik ben dan wel blond, maar ik ben niet dom. Ik kan lezen en schrijven, mijn ogen doen het goed, mijn hersens ook. Daarom zeg ik: we worden bedonderd waar we bij staan. Door Schotman, door de juristen van de NAM en door de CVW contactpersonen die zogenaamd aan onze kant staan.

Daarom zeg ik nogmaals: onderteken de privacytoestemmingsverklaring niet!
Lees hier de Privacyverklaring p. 1 & Privacyverklaring p. 2