NAM-slager mag zijn eigen vlees blijven keuren

Als ik door mijn fout een auto aanrijd, ben ik aansprakelijk voor de schade. Er komen dan formulieren aan te pas, een melding aan mijn verzekeringsmaatschappij, een schade-expert, een schadebedrag en een schadeherstelbedrijf. Nergens in dit proces krijg ik de gelegenheid om te zeggen dat de betreffende automobilist zijn/haar auto beter had moeten onderhouden of dat zij/hij maar een steviger auto had moeten kopen.

pig-47252_1280 (1)Als de NAM mijn huis beschadigt door aardgas te winnen werkt het anders. Iedereen is het erover eens dat de gaswinning schade veroorzaakt en de NAM daar aansprakelijk voor is. Heeft een woning schade dan krijgt de NAM raar genoeg wél alle gelegenheid om te zeggen dat de eigenaar zijn/haar huis beter had moeten onderhouden of dat de fundering te zwak was voor het huis. Eigen schuld, dikke bult, wij vergoeden de schade niet.

Is het verbazingwekkend dat in Groningen veel onvrede en wantrouwen over de schadeafhandeling  bestaat? En dat het vertrouwen in een overheid die dit faciliteert tot een historisch dieptepunt is gedaald?

Vandaag heeft het kabinet besloten om deze ‘eigenvlees-keuring’ met 5 jaar te verlengen.

Kunst in bedreigde monumenten

Een weekend lang kunst tussen Ooster- en Westerwijtwerd. KunstMonument heet het festival. Moderne kunst in eeuwenoude kerken en boerderijen. In Groningen komen behalve aardbevingen, ook veel kunstenaars voor. Tot in de verste uithoeken van de provincie zijn ze te vinden. Ze houden zich aan geen enkele contourenlijn*.

27032016Kunstmonument
Het festival wordt voor de vierde en laatste keer gehouden. De vraag is nu, waarom stopt het festival? Aan het succes zal het niet liggen, want de kunstenaars doen goede zaken. Gezien de vele rode stickers op de kunstwerken loopt hun business goed.

Als het niet aan de kunst ligt, dan moet het aan de monumenten liggen. En daar zit inderdaad de pijn. Want al die aardbevingen in Groningen hebben 80% van de monumenten beschadigd. Dus daar kun je met goed fatsoen geen kunstfestival meer in houden.

Alle kunstenaars bij elkaar in de resterende 20%? Geen goed idee, dat gaat elkaar te lijf met rode stickers, dat wil je niet weten. Nieuwe kerken en boerderijen bouwen? Nee, voordat dat weer monumenten zijn, dat duurt eeuwen. Aankloppen bij de NAM om de schade te laten herstellen? Nee, ook dat duurt eeuwen.

Daarom blijft er maar een ding over, stoppen met het festival KunstMonument. Niet omdat er geen kunst meer is, niet omdat er geen kunstenaars meer zijn, maar omdat er geen monumenten meer zijn.

*contourenlijn: door de NAM bedachte fictieve begrenzing van het aardbevingsgebied

Actievoerder tegen wil en dank

Soms heb ik het gevoel niet meer in Nederland  te wonen. Dan waan ik me in een ander land in een ander werelddeel, in Verweggistan. Sinds ik in Groningen woon, overvalt dit gevoel me steeds vaker. Ik merk dat ik me zelfs anders ga gedragen.

Zo was ik gisteravond bij het provinciehuis in de stad. Floot, toeterde en ratelde ik mee in het herrieprotest tegen de levensvernietigende gaswinning. Gisteravond was ik actievoerder, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet ben. Ik strijd liever met woorden dan dat ik op de barricades sta. En toch móest ik er gisteren bij zijn. Omdat ik voel dat er in mij een grens overschreden wordt. Omdat ik voel dat Lees verder “Actievoerder tegen wil en dank”

Het Grote NAM Smoezenboek

Volgens de NAM is niet alle schade aan woningen door hen veroorzaakt. Schade kan door héél andere oorzaken komen. Ze hebben er eens goed onderzoek naar gedaan. Resulterend in dit overzicht van C-schades, ook wel smoezen genoemd.

thumb-440352_1920Voorbeelden van C- schade:

Slappe bodem
Overbelasting door gebruik
Zettingsschade
Verkeerde mortel
Bouwwerkzaamheden
Blikseminslag
Sneeuwval
Explosie
Net buiten de contouren
Bodemdaling
Vocht van onderaf
Golfslag door pleziervaart
Onrechtmatige fundering
Ongelijke zettingen
Teveel zwaluwen in de nok
Reguliere krimp
Schades zijn niet vers
Vrachtverkeer
Onderdruk van de zeebodem
Klei-grond
Mollen
Een wierde beeft niet
Holle baksteen onder de vloer
Plotselinge temperatuurverschillen onder de vloer
Vochtbelasting
Alle woningen uit de jaren ’70 hebben scheurvorming
Bouwgebrek
Gespackte binnenmuur
Thermische werking
Sloot naast het huis
Slappe klei
Wisselende grondwaterstand
Te zware zitbank
Krimpschade
Achterstallig onderhoud
Boomwortels
Zwakke constructie
Te koud huis
Werking van materialen
Te zware zonnepanelen
Niet waterpas gebouwd huis
Ongelijke zuiging van bomen
Bovenbuurman is te zwaar
Uw paard is te zwaar
Plotselinge temperatuurverschillen onder de vloer
Uw dochters staan te lang onder de douche
U loopt te vaak over uw stoep

Baanbrekende uitspraak Rechtbank Assen, 4 oktober 2016
De NAM moet alle schade vergoeden. Uitgangspunt hierbij is: álle schade is het gevolg van gaswinning, behalve als de NAM kan bewijzen dat dit niet zo is. Het smoezenboek kan eindelijk de prullenmand in. Of toch niet?

Update 2019:
Helaas, het smoezenboek is nog steeds actueel. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), sinds maart 2018 verantwoordelijk voor de schadeafhandeling, zuigt ook smoezen uit zijn duim. De laatste vijf smoezen komen van de TCMG.

Update 2021:

Ook het Instituut Mijnbouwschade Groningen, opvolger van de TCMG, blijft smoezen gebruiken. ‘Uw huis is gebouwd op slappe grond’ is daar een voorbeeld van.

Zie ook de al meer dan 100 smoezen van de NAM/CVW/TCMG door Kor Dwarshuis

Deel 2: De NAM verplettert de Groningers: de olifant en de muis

De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche heeft een missie: de macht van de farmaceutische industrie beteugelen. Gøtzsche schrijft een boek om zijn missie kracht bij te zetten: Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad*.

Ik heb ook een missie: de macht van de NAM beteugelen. Een boek schrijven is voor een muis te hoog gegrepen, maar bloggen lukt nog wel.

Gøtzsche schrijft over de farmaceutische industrie, niet over de aardgas en –olie industrie. Toch lijkt het alsof hij het over de NAM heeft, als hij schrijft:
“Het is tamelijk naïef om te veronderstellen dat aardgasbedrijven onderzoek naar hun eigen activiteiten onbaatzuchtig zullen uitvoeren. Het gaat om bedrijven die moedwillig verzwijgen dat hun activiteiten bijwerkingen (lees: aardbevingen en bodemdaling) hebben, die onderzoeken achterhouden en manipuleren. Ze willen alleen maar winst maken”.

Oké, ik beken. Ik heb zijn tekst iets naar de Groningse situatie toegeschreven. Hij heeft het over farmaceuten, ik over de NAM. Als kleine muis tegenover olifant NAM is elk verdedigingsmiddel toegestaan. Ik hoop dat u mij vergeeft. ‘Muizelijke vrijheid’ noemen we dat als muizen onder elkaar.

De NAM is als een kudde olifanten die met hun poten en slurven de grond kapotmaken en de bodem laten beven. Daarna roepen ze de geschrokken en wegvluchtende muizen na: ‘ons onderzoek wijst uit dat het niet door ons komt’.

Dat is wat Gøtzsche, de dapperste muis onder de muizen, bedoelt als hij zegt:
“Farmaceutische industrie (lees: aardgaswinning) is een vorm van georganiseerde misdaad”.

Steek dat maar in je slurf, NAM.
Piep.

*Bron: Interview Vertrouw de arts, maar niet de pil die hij voorschrijft’ met Peter Gøtzsche in de Volkskrant 21 november 2015