Rutte komt naar Groningen, tip 1

Beste Mark,

Fijn dat u naar Groningen komt. Om uw gasbezoek een succes te laten worden, krijgt u van mij wat tips. Vandaag tip 1.

“Heeft u ook schade” is de meest gestelde vraag aan een Groninger. Meestal gesteld door een niet-Groninger. Als ik de vraag krijg moet ik altijd eerst diep zuchten. Daarna antwoord ik: “Ja, natuurlijk heb ik ook schade, net zoals alle andere inwoners van Groningen. Maar de schade is veel groter dan alleen fysieke schade. Het gaat ook om niet-fysieke schade, zoals stress, onveiligheid en onzekerheid”.

Foto-Bart-Maat-ANP“Eehh”, reageert de vragensteller dan vaak, “ik wist niet dat het zo erg was”. Ja, zo erg is het en dat zou iedereen in Nederland, u ook, onderhand moeten weten. Dus vraag niet naar de bekende weg. Maar vraag naar de last die iemand ondervindt van de gaswinning en wat er moet gebeuren om die last weg te nemen.

Stelt u mij deze vraag, dan is mijn antwoord:   Lees verder “Rutte komt naar Groningen, tip 1”

NAM-slager mag zijn eigen vlees blijven keuren

Als ik door mijn fout een auto aanrijd, ben ik aansprakelijk voor de schade. Er komen dan formulieren aan te pas, een melding aan mijn verzekeringsmaatschappij, een schade-expert, een schadebedrag en een schadeherstelbedrijf. Nergens in dit proces krijg ik de gelegenheid om te zeggen dat de betreffende automobilist zijn/haar auto beter had moeten onderhouden of dat zij/hij maar een steviger auto had moeten kopen.

pig-47252_1280 (1)Als de NAM mijn huis beschadigt door aardgas te winnen werkt het anders. Iedereen is het erover eens dat de gaswinning schade veroorzaakt en de NAM daar aansprakelijk voor is. Heeft een woning schade dan krijgt de NAM raar genoeg wél alle gelegenheid om te zeggen dat de eigenaar zijn/haar huis beter had moeten onderhouden of dat de fundering te zwak was voor het huis. Eigen schuld, dikke bult, wij vergoeden de schade niet.

Is het verbazingwekkend dat in Groningen veel onvrede en wantrouwen over de schadeafhandeling  bestaat? En dat het vertrouwen in een overheid die dit faciliteert tot een historisch dieptepunt is gedaald?

Vandaag heeft het kabinet besloten om deze ‘eigenvlees-keuring’ met 5 jaar te verlengen.

Kunst in bedreigde monumenten

Een weekend lang kunst tussen Ooster- en Westerwijtwerd. KunstMonument heet het festival. Moderne kunst in eeuwenoude kerken en boerderijen. In Groningen komen behalve aardbevingen, ook veel kunstenaars voor. Tot in de verste uithoeken van de provincie zijn ze te vinden. Ze houden zich aan geen enkele contourenlijn*.

27032016Kunstmonument
Het festival wordt voor de vierde en laatste keer gehouden. De vraag is nu, waarom stopt het festival? Aan het succes zal het niet liggen, want de kunstenaars doen goede zaken. Gezien de vele rode stickers op de kunstwerken loopt hun business goed.

Als het niet aan de kunst ligt, dan moet het aan de monumenten liggen. En daar zit inderdaad de pijn. Want al die aardbevingen in Groningen hebben 80% van de monumenten beschadigd. Dus daar kun je met goed fatsoen geen kunstfestival meer in houden.

Alle kunstenaars bij elkaar in de resterende 20%? Geen goed idee, dat gaat elkaar te lijf met rode stickers, dat wil je niet weten. Nieuwe kerken en boerderijen bouwen? Nee, voordat dat weer monumenten zijn, dat duurt eeuwen. Aankloppen bij de NAM om de schade te laten herstellen? Nee, ook dat duurt eeuwen.

Daarom blijft er maar een ding over, stoppen met het festival KunstMonument. Niet omdat er geen kunst meer is, niet omdat er geen kunstenaars meer zijn, maar omdat er geen monumenten meer zijn.

*contourenlijn: door de NAM bedachte fictieve begrenzing van het aardbevingsgebied

Actievoerder tegen wil en dank

Soms heb ik het gevoel niet meer in Nederland  te wonen. Dan waan ik me in een ander land in een ander werelddeel, in Verweggistan. Sinds ik in Groningen woon, overvalt dit gevoel me steeds vaker. Ik merk dat ik me zelfs anders ga gedragen.

Zo was ik gisteravond bij het provinciehuis in de stad. Floot, toeterde en ratelde ik mee in het herrieprotest tegen de levensvernietigende gaswinning. Gisteravond was ik actievoerder, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet ben. Ik strijd liever met woorden dan dat ik op de barricades sta. En toch móest ik er gisteren bij zijn. Omdat ik voel dat er in mij een grens overschreden wordt. Omdat ik voel dat Lees verder “Actievoerder tegen wil en dank”

Het Grote NAM Smoezenboek

Volgens de NAM is niet alle schade aan woningen door hen veroorzaakt. Schade kan door héél andere oorzaken komen. Ze hebben er eens goed onderzoek naar gedaan. Resulterend in dit overzicht van C-schades, ook wel smoezen genoemd.

thumb-440352_1920

Voorbeelden van C- schade:

Slappe bodem
Overbelasting door gebruik
Zettingsschade
Verkeerde mortel
Bouwwerkzaamheden
Blikseminslag
Sneeuwval
Explosie
Net buiten de contouren
Bodemdaling
Vocht van onderaf
Golfslag door pleziervaart
Onrechtmatige fundering
Ongelijke zettingen
Teveel zwaluwen in de nok
Reguliere krimp
Schades zijn niet vers
Vrachtverkeer
Onderdruk van de zeebodem
Klei-grond
Mollen
Een wierde beeft niet
Holle baksteen onder de vloer
Plotselinge temperatuurverschillen onder de vloer
Vochtbelasting
Alle woningen uit de jaren ’70 hebben scheurvorming
Bouwgebrek
Gespackte binnenmuur
Thermische werking
Sloot naast het huis
Slappe klei
Wisselende grondwaterstand
Te zware zitbank
Krimpschade
Achterstallig onderhoud
Boomwortels
Zwakke constructie
Te koud huis
Werking van materialen
Te zware zonnepanelen
Niet waterpas gebouwd huis
Ongelijke zuiging van bomen
Bovenbuurman is te zwaar
Uw paard is te zwaar
Plotselinge temperatuurverschillen onder de vloer
Uw dochters staan te lang onder de douche
U loopt te vaak over uw stoep
Uw huis is gebouwd op slappe grond
Deur te hard dichtgeslagen
U heeft een klopboormachine gebruikt
Verkeerde bouwmaterialen
Materialen hebben niet genoeg speelruimte

Baanbrekende uitspraak Rechtbank Assen, 4 oktober 2016
De NAM moet alle schade vergoeden. Uitgangspunt hierbij is: álle schade is het gevolg van gaswinning, behalve als de NAM kan bewijzen dat dit niet zo is. Het smoezenboek kan eindelijk de prullenmand in. Of toch niet?

Update 2023:
Helaas, het aantal smoezen neemt nog steeds toe. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kan er ook wat van. Dit betekent dat gedupeerden anno 2023 nog steeds moeten knokken om al hun mijnbouwschade vergoedt te krijgen.

Zie ook de al meer dan 120 smoezen van de NAM/CVW/TCMG/IMG door Kor Dwarshuis