NAM, als je ons echt wilt helpen

Ach, de directeur van de NAM is teleurgesteld. ‘Groot applaus had ik niet verwacht”, zegt hij in een interview. Nou, dan weet je genoeg. Gerald Schotman is zijn naam, maar die hoeft u niet te onthouden. Over een tijdje is er toch weer een ander. Directeuren van de NAM hebben het zwaar, daarom worden ze regelmatig gewisseld. Ik denk dat ze minstens een elftal klaar hebben staan, met reserves.

Zoals u weet, heeft de NAM het beste met Groningen voor. Dat de gaswinning aardbevingen veroorzaakt weten we allemaal. Dat die aardbevingen de huizen beschadigen weten we ook. Maar wat de NAM niet zeker weet

Verder lezen

Foutje, bedankt NAM!

In december 2015 was ik het zat en schreef ik het Grote Nam Smoezenboek. De NAM verzon van alles om onder het vergoeden van schade uit te komen. Een slappe bodem, te zware zonnepanelen of boomwortels, C-schades waren het en niets anders.

In oktober 2016 zei de Rechtbank Assen: “De NAM moet álle schade als gevolg van de gaswinning vergoeden, behalve als de NAM kan bewijzen dat dit niet zo is.”
Verhip, dacht de NAM, dit gaat niet goed. Ze bedachten een list. “Weet je wat, we gaan

Verder lezen

De NAM is klaar met Groningen

Nog drie maanden en dan gaan ze pleitte. Ze kunnen geen Groninger meer zien. Al dat gezeur en gezeik over bevingen en schade aan huizen en slapeloze nachten.  Alsof zij daar iets mee te maken hebben, kom nou. Zij pompen hier alleen maar gas op, meer niet.

Als gebaar van goede wil, hebben ze toch maar even een onderzoekje laten doen. Door Witteveen&Bos (W&B), u kent ze wel van de Shell. Een onderzoek, zóóó goed dat ze de grenzen van hun kennis en wetenschap hebben bereikt. Geweldig toch. En ook de uitkomst is geweldig: de gaswinning door de NAM veroorzaakt geen schade aan huizen. “Doei, Groningers,  we trekken verder op zoek naar nieuwe gaskolonies.”

Tot zover het goede nieuws, voor de NAM.

Voor ons, Groningers is dit rampzalig nieuws. Toelichting overbodig.

Voordat de NAM pleitte gaat, timmeren ze nog wel even een nieuw schadeprotocol in elkaar. Waarin natuurlijk komt te staan dat schade niet meer gemeld kan worden, het CVW dicht gaat en we vanaf nu met de NCG opgescheept zitten. Help! In plaats van kleiner wordt de ramp dus alleen maar groter.

Wat ik persoonlijk het allerergst vind, is dat de burgemeesters Gerard Beukema van Delfzijl en Koos Wiersma van De Marne in de begeleidingscommissie van W&B zaten. En het eens zijn met de conclusies. Eens! OMG, het zal je burgemeester maar zijn. Deze burgervaders hebben overduidelijk de grenzen van hun kennis en wetenschap bereikt.

P.S. NAM, wíj zijn nog niet klaar met jullie.

Het verraad van Alders

De dag begon goed. Een bericht op RTVNoord: de NAM stapt uit de schadeafhandeling. Mijn hart maakte een huppeltje, tot ik me afvroeg of het vandaag misschien 1 april was? Kennelijk niet, want er verschenen al snel reacties in de media.

Om 13.00 uur volgde een persconferentie. Over de schades aan 1.600 huizen in het buitengebied. Heeft u nog nooit van het buitengebied gehoord? Dat klopt, want het bestaat ook niet. Maar de schades bestaan wel.

Het begon met een gelikte presentatie door Witteveen en Bos, de huisexperts van de NAM. Na zorgvuldig, transparant en wetenschappelijk onderzoek blijkt: in het buitengebied komt geen aardbevingsschade voor. Echt niet, heus niet. Er komt wel veel gewone schade voor: door slappe bodem, treinen, te grote ramen, slechte specie en overvliegende buizerds.

alders
foto ANP/Siese Veenstra

Daarna kwam onze Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, de man die het maar niet lukt om het vertrouwen van de Groningers te herstellen. Nou, het is hem wéér niet gelukt. Hij staat namelijk vierkant achter de conclusies van Witteveen en Bos.
Sterker nog, hij heeft er zelf voor gezorgd dat dit onderzoek gedaan is.

Want wat zei onze NCG:
“Elk gebouw bouwt zelf spanning op. Dat zit in elk gebouw. En op bepaald  moment loopt die spanning zo hoog op dat ie schade veroorzaakt. En als er dan een tikje komt vanuit een beving, is dat dan de druppel die de emmer doet overlopen?   En in alle redelijkheid ………………. is dat antwoord  niet te geven. En daarom is het geen aardbevingsschade.”
Dit laatste sprak hij niet uit, maar bedoelde hij wel.

Hier volgen een aantal vloeken, mijn vloeken. Ik bespaar ze u.

Door dit te zeggen, maakt Alders de verhoudingen kraak en kraakhelder. De NAM en de NCG (de lakei van Henk Kamp van Economische Zaken), spelen onder één hoedje. NCG geeft opdracht tot onderzoek, NAM laat het uitvoeren door huisvrienden Witteveen en Bos en gut, kijk nou toch, er is geen aardbevingsschade in de buitengebieden, papagaait lakei Alders.

NAM blij, Kamp blij. Dit scheelt ze enorm in de portemonnee, want ze moeten alle schades gezamenlijk betalen. En het vertrouwen van de Groningers? Ach, laat dat maar zitten.

Op 31 maart 2017 heeft Hans Alders Groningen verraden. De vraag aan wiens kant hij staat is definitief beantwoord.

 

Voor elk versterkt huis een vermindering van de gaswinning

Bouwsector wil “daadkracht en tempo” bij versterkingsoperatie lees ik in de krant. Elke keer dat ik het woord ‘versterkingsoperatie’ hoor, denk ik: ‘blijf met je poten van mijn huis af”. Ik zeg het maar even zoals ik het voel. Ik wil niet dat mijn huis geopereerd wordt, stalen pennen in zijn lijf krijgt en verminkt wordt met een aluminiumschoorsteen. Niet als ik er niets voor terug krijg.

Wat ik wil is dat ik weer perspectief krijg op een veilig leven. Wat ik wil is dat de gaswinning omlaag gaat naar een veiliger nivo (12 miljard m3 zegt het Staatstoezicht op de Mijnen in 2013). Ik wil dat mijn versterkte huis overeind blijft staan, in plaats van in te storten (near collapse). Alleen dan wil ik wel maanden mijn huis uit, met alle overlast die dat geeft.

De realiteit is dat de versterkingsoperatie en de gaswinning helemaal losgekoppeld zijn van elkaar. Ja, we gaan versterken (met Sint Juttemis). Nee, we verlagen de gaswinning niet. En daarna, als de huizen versterkt zijn, gooien we de gaswinning weer omhoog (Lees Sintubin: Het Groningse Paard van Troje).

Pi-van-Weert-en-John-Lanting-Foto-Eveleens-Fotografie
Pi van Weert en John Lanting, foto Eveleens fotografie 

Daarom stel ik voor de realiteit te veranderen. Er zit niets anders op, maar gelukkig kan het ook. De NAM is namelijk verplicht om te versterken (staat in de wet). Als ik weiger hieraan mee te werken (moet kunnen lijkt me), heeft de NAM dus een probleem.

Als wij (Groningers) massaal weigeren onze huizen te laten versterken, heeft de NAM een GROOT probleem.

Vervolgens doen we de NAM een handreiking en zeggen: oké, jullie mogen onze huizen versterken, maar alleen als jullie de gaswinning tegelijkertijd verminderen. Elke versterkt huis levert een vooraf vastgelegde vermindering op. Iedereen blij. De NAM voldoet aan zijn wettelijke verplichting, de aannemers kunnen los en wij (Groningers) krijgen een steviger huis en een veiliger toekomst.

Kom maar op bouwsector, met jullie daadkracht en tempo. Ik ben er klaar voor.