De prijs van mijn leed

Wat zijn mijn tranen waard, mijn slapeloze nachten, mijn angst, mijn onveiligheid, mijn machteloze woede over de gevolgen van de gaswinning. Welk prijskaartje hangt eraan? Volgens de website van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is mijn leed tussen de €1.500 en €5.000 aan smartengeld waard.

Het is algemeen bekend dat Groningen de meest onveilige provincie van Nederland is. De bodem trilt, beeft en verzakt. Onze huizen en harten idem. Je zou zeggen dat dit niet alleen onveilig voelt maar ook onveilig is. Toch denkt het IMG daar anders over:

Het is juridisch gezien niet voldoende om te vertellen dat u zich onveilig voelt om daarmee uw persoonsaantasting concreet te onderbouwen. Dat is ook de reden waarom we naar objectieve (feitelijk vast te stellen) omstandigheden hebben gezocht op basis waarvan die gevoelens van onveiligheid aangenomen kunnen worden“.

Om recht te hebben op smartengeld moeten er feitelijk vast te stellen omstandigheden zijn die je onveiligheid verklaren. Oftewel: het feit dat je in de onveiligste provincie van Nederland woont, is onvoldoende bewijs dat je je onveilig kunt voelen.

Ziehier de door juristen en wetenschappers bedachte smartengeldregeling. Bedoeld ter verzachting en erkenning van ons leed. Mijn leed wordt er alleen maar groter van.

Eerder verschenen blogs:
Gedeelde smart is half smartengeld
Smartelijk geld

Smartelijk geld

We zitten hier in Groningen met duizenden in hetzelfde schuitje. Dat schuitje zit vol scheuren, het water sijpelt het bootje in, we zijn uitgeput en moedeloos, er is geen helpende hand te bekennen en geen land in zicht.

Dan opeens schalt er een luide stem over het water, het is de stem van minister Hugo de Jonge:

purse-3548021_1920‘Beste mensen, ik heb besloten dat jullie smartengeld krijgen. Ik kan jullie niet redden, maar ik kan jullie wel een doekje voor het bloeden geven. Als jullie weer vaste grond onder de voeten hebben, melden jullie je dan bij mij. Je moet wel kunnen aantonen dat je in dit schuitje gezeten hebt. Ik ga dan per geval bekijken of je genoeg geleden hebt om voor smartengeld in aanmerking te komen. Het kan dus zijn dat je alsnog buiten de boot valt’.

Dat van dat schuitje heb ik verzonnen. De rest niet.