Ereschuld

Ik raak met vrienden aan de praat over het woord ‘ereschuld’. Wat is dat eigenlijk, wat wordt daarmee bedoeld? Eerst maar even vragen aan de van Dale: ereschuld is een schuld die je juridisch niet, maar moreel wel verplicht bent om te voldoen. Het is dus een schuld die je niet kunt afdwingen, hij is niet opeisbaar. Maar het is moreel wel netjes om de schuld in te lossen.

Het woord ‘ereschuld’ neemt een grote plek in in het eindrapport van de enquêtecommissie gaswinning. Dat is terecht want aan moraal heeft het jarenlang ontbroken, het gas is willens en wetens boven de Groningers gesteld in plaats van andersom.

Wij, drie Groningers, vragen ons af wanneer voor ons de ereschuld ingelost zou zijn. We staan er niet allemaal gelijk in, maar over één ding zijn we het eens: het begint voor ons bij oprechte, gemeende, berouwvolle excuses. Uitgesproken namens de politiek bij monde van Vijlbrief (absoluut niet Rutte!). Eén van ons wil ook een persoonlijke excuusbrief (‘we hebben u in de steek gelaten’) ontvangen van de burgemeester van Eemsdelta, de zwaarst getroffen gemeente.

Daarna moeten vanzelfsprekend alle aanbevelingen van de enquêtecommissie uitgevoerd worden, of die nou onder ereschuld vallen of niet. Over dat laatste valt trouwens nog wel wat te zeggen. Een andere keer.

Tenslotte: wie bepaalt of de ereschuld is ingelost? Dat zijn wij, de Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning. Er zal dus op een gegeven moment aan ieder van ons gevraagd moeten worden: is voor jou de ereschuld zo ingelost? Zo nee, wat is daar nog meer voor nodig?

Het had zo mooi kunnen zijn

Een historische avond zou het worden, gisteravond in de Molenberg in Delfzijl. Een avond waarin de Groninger bestuurders zouden laten zien dat ze heus wel bij machte zijn onze belangen te behartigen (zie conclusie 9 van het eindrapport ‘Groningers boven Gas’). Waarin ze hun spijt betuigen dat ze dat niet eerder hebben gedaan, dat ze beseffen dat ze ons in de steek hebben gelaten en dat ze hun stinkende best zullen doen om dat goed te maken.

Ze zouden het heft in eigen hand nemen en gaan doen wat Den Haag nalaat: vaart maken. Weg met al het juridische ge-eikel, aannemers onmiddellijk aan de slag, bewoners ontzorgen, milder, makkelijker en menselijker. Alle kosten voorschieten en de rekening indienen bij minister Kaag. De bal niet in Den Haag leggen, maar de bal in eigen handen nemen.

De aanwezige bewoners zouden juichend en huilend een staande ovatie geven. Eindelijk wordt er naar ons geluisterd, eindelijk wordt er voor ons opgekomen, eindelijk gaan al onze bestuurders om ons heen staan. De vlag kan uit.

Het liep anders. Geen reflectie op hun eigen rol, geen samenspraak met de bewoners (zie aanbeveling 11), maar een gezamenlijke VERKLARING. Jawel, een verklaring, dat is wat Groninger bestuurders verstaan onder een vuist maken. Het had een avond van hoop moeten zijn, het werd opnieuw een avond van wanhoop.

Voor wie het aandurft, de bijeenkomst is hier terug te kijken.

Groningers zonder gas

Het eindrapport van de parlementaire enquête gaswinning Groningen laat niets aan duidelijkheid te wensen over: man oh man, wat zijn we in Groningen bedonderd en belazerd. Termen als ongekend systeemfalen, rampzalig, tunnelvisie, problemen structureel onderschat, geld boven veiligheid en belangen van Groningers ondergeschikt aan het gas, spreken voor zich. Vandaar de titel: Groningers boven gas.

Zo’n snoeihard rapport vraagt om meer dan alleen aanbevelingen, het vraagt om directe actie. En dan bedoel ik niet het aftreden van de verantwoordelijken, want dat is alleen voor de bühne, daar verandert niets door. Ik bedoel het stellen van een daad, die duidelijk maakt dat het nu menes is, dat de brand die al jaren in Groningen woedt geblust moet worden en wel nu.

We leven in Groningen nog jaren onder de dreiging van zwaardere aardbevingen. Tel daarbij op dat de gaskraan nog open is en je snapt het zwaard van Damocles dat boven onze hoofden hangt. De waakvlam kan zo maar weer een steekvlam worden. ‘Groningers boven gas’ betekent ook het definitief sluiten van de gaskraan.

Boter bij de vis, geen woorden maar daden, dat is wat we in Groningen nodig hebben om een heel voorzichtig begin te maken met het herstellen van ons vertrouwen in de overheid.

Versimpelen, versoepelen, versnellen

Tentoonstelling: En hoe nu verder?

Deze week bezocht ik de tentoonstelling De Groninger Galerij, portretten uit het aardbevingsgebied: En hoe nu verder? Verhalen van bewoners, gecombineerd met fotocomposities tonen de impact van de gaswinning. Als je hier woont leer je niets nieuws, maar toch is het een klap in je gezicht als je in woord en beeld de negatieve gevolgen van de roofbouw op ons, Groningers, en op onze mooie provincie zo bij elkaar gebracht ziet. In één ruimte, teruggebracht tot de kern.

Over twee weken weten we wat er in het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning staat. Ook hierin zal, voor wie de verhoren van de commissie gevolgd heeft, weinig nieuws staan: Ongekend onrecht part II. Spannender is wat de commissie zegt over het vervolg op het rapport. Blijft alles bij het oude en zitten we nog jaren in de shit of komt er eindelijk een crisisaanpak: versimpelen, versoepelen, versnellen, menselijke maat, no nonsense aanpak, nait soezen moar broezen. Ik hoop dat die vaart gemaakt gaat worden.

Iedereen moet veilig zijn in zijn huis, boerderij, bedrijfspand etc. Iedereen moet volledig financieel gecompenseerd zijn. Dit alles binnen twee jaar. Daarna moeten we twee jaar lang met rust gelaten worden. Om bij te komen, uit te rusten, te rouwen om wat verloren is gegaan, onze wonden te likken en onze gemeenschappen te herstellen. Voor mooie praatjes over Groningen als nieuwe energieprovincie is het nog veel te vroeg. Eerst de bewoners centraal, daarna zien we wel verder.

De schaamteloze vernietiging van Groningen

Een voorwoord bij het eindrapport van de enquêtecommissie gaswinning

Het begon met de vondst van aardgas onder het land van boer Boon in Slochteren die het hele land een ongekende welvaart bracht waarvan met de opbrengst wegen, spoorlijnen en havens werden aangelegd behalve in Groningen waar boer Boon maar een schijntje kreeg voor het gebruik van zijn land en daarmee symbool staat voor hoe er vanaf 1958 met Groningen is omgegaan want daar wonen toch alleen maar een handjevol boeren die niks nodig hebben behalve een koe, een geit en klompen, en omdat er zo weinig mensen wonen is het ook niet erg dat er aardbevingen zijn en er wat scheurtjes in de huizen komen die toch al tochtig van zichzelf zijn zo werd er decennialang gedacht tot er in augustus 2012 een zware aardbeving was in Huizinge waar iedereen zich rot van schrok behalve de politici in Den Haag die hun schouders ophaalden en lekker doorgingen met pompen en geld verdienen waarna Groningen ging protesteren met fakkels en tractors maar dat had geen effect want de gaswinning moest doorgaan omdat de bejaarden in Limburg niet in de kou mochten zitten en er viel zo lekker veel geld mee te verdienen en daar werden de aandeelhouders van Shell en ExxonMobil zo blij van en dat maakte Rutte weer blij en zo gingen er steeds meer huizen kapot en ook boerderijen, kerkjes, scholen tot en met mensen aan toe en lagen de kinderen ’s nachts wakker in hun trillende bedjes en wisten hun ouders niet hoe ze ze troosten moesten want niemand kan met zijn blote handen de aardbevingen tegenhouden dat kunnen ze alleen in Den Haag door te stoppen met gaswinnen maar dat deden ze niet en zo komt het dat Groningen het stiefkind van Nederland is geworden waar niemand meer vertrouwen heeft in een overheid die een ziek systeem heeft opgetuigd om maar zo min mogelijk schade te hoeven vergoeden en zo weinig mogelijk huizen te hoeven versterken waarvan de bewoners op hun beurt ziek zijn geworden en waar een einde aan moet komen want het is een schande en daarom bieden wij, leden van de enquêtecommissie, hierbij onze excuses aan voor al het leed dat u, Groningers, is aangedaan want eerlijk gezegd verwachten we niet dat Den Haag dit zal doen want daarvoor hebben ze een te groot bord voor hun kop en hebben de verhoren onomstotelijk duidelijk gemaakt dat Haagse politici niet te vertrouwen zijn evenmin als de bestuurders van Shell en ExxonMobil die door de energiecrisis in 2022 maar liefst 94 miljard euro winst gemaakt hebben waaruit maar weer blijkt dat ze geen geweten hebben daar weten jullie alles van en daarom moeten ze al dit geld vóór 1 maart storten in een fonds dat eerlijk verdeeld zal worden onder jullie allemaal inclusief de nazaten van boer Boon.