We hadden geen schijn van kans

De parlementaire enquête gaswinning is halverwege. Eén ding is me na deze twee-en-een-halve week kristalhelder geworden. Na Huizinge 2012 is het nooit over óns gegaan. Behalve als we werden weggezet als zeurders en klagers. Niet omdat we het zijn, maar omdat we in de weg stonden van de gasjongens.

De NAM en de Staat wilden zoveel mogelijk geld verdienen. Zo banaal ligt het en niet anders. Hoe luid we de afgelopen jaren ook van ons lieten horen, hoe vaak we ook op de Grote Markt hebben gedemonstreerd. Al hadden we er met een miljoen mensen gestaan, het had niks uitgemaakt. We waren niets meer dan hinderlijke vliegen op een smakelijke appeltaart.

Ik heb me de afgelopen jaren machteloos, opzij gezet en ten einde raad gevoeld. Nu weet ik: die machteloosheid was meer dan een gevoel, het was ook een feit. We zijn als Groningers willens en wetens machteloos gemaakt, omdat het voor de NAM en de Staat verdomd lastig is dat er mensen boven het gasveld wonen.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik hiermee in het reine moet komen.

On-Nederlandse overheidsfalen moet stoppen

Even leek het erop dat we iets meer lucht en licht zouden krijgen in Groningen. De NAM echt op afstand en de gaswinning echt naar beneden. Twee belangrijke stappen om Groningen weer toekomst te geven.  ‘Nu de uitvoering nog’, riepen we met z’n allen. We hebben zoveel beloftes zien langskomen de afgelopen vijf jaar, we zijn er wat cynisch van geworden.

phrase-2422927_1280Tot in de diepste vezels van mijn lijf zit ik sindsdien te hopen. Wat is de eerste stap die gezet wordt, welke knoop wordt doorgehakt, welk besluit genomen?
Keuzes genoeg: NCG Hans Alders vervangen door een frisse kracht (heeft Wiebes geen broer of zus?) of alle medewerkers van het CVW ontslaan (die dansen naar de pijpen van de NAM, Alders ook trouwens). Om maar wat te noemen.

Afgelopen woensdag was er weer eens een gasdebat. Tijdens het luisteren werd de hoop langzaam uit mijn lijf gezogen. Waar is de urgentie gebleven die na de zware aardbeving in Zeerijp zo voelbaar was? Waarom is het nu, volgens de Tweede Kamer, niet het moment voor een parlementaire enquête? Waarom is Code Rood geen aanleiding om onmiddellijk de gaswinning te verminderen? Waarom is de NAM niet op afstand gezet bij alle schades, dus ook die van vóór 31 maart 2017? Om maar wat te noemen.

Zonder hoop staat er binnenkort niets meer boven Groningen. En dan?

Laat Groningen niet zakken

Wat u kunt doen om uw solidariteit met Groningen te tonen:

Teken de petitie Laat Groningen niet zakken en help Groningen op de politieke agenda te krijgen.

Tank niet meer bij Shell en Esso (zij vormen samen de NAM)

Word steunlid van de Groninger Bodem Beweging, belangenbehartiger van de inwoners van het bevingsgebied

Doneer geld aan Stichting Recht voor Groningen en maak gezamenlijke rechtszaken mogelijk

Organiseer een landelijke protesttocht in Den Haag of Amsterdam

Eis een parlementaire enquête naar de gaswinning

Bestook de Tweede Kamerleden met mails en tweets: laat Groningen niet zakken!

Stem in maart op een ‘gasvrije’ politieke partij

Bezoek Groningen en zie met eigen ogen

Groningers hadden al jaren een vermoeden
Zo gaat het al jaren, help ons alstublieft dit te stoppen

Dank u wel, namens alle gedupeerden van de gaswinning binnen en buiten Groningen.

Parlementaire enquête Achterstallig Onderhoud Groningen

De cijfers in Groningen zijn schokkend. 80% van de Groningers verwaarloost zijn eigen woning. Het CVW, het Centrum voor Veilig Wonen, heeft de NAM een steekproef laten doen. Onomstotelijk blijkt daaruit dat Groningen koploper is op het gebied van achterstallig onderhoud. Waar het landelijke gemiddelde op 0,00002% ligt, scoort Groningen 80%.

Sinds de NAM minder gas wint, blijven de zware aardbevingen achterwege. Toch blijven de schademeldingen bij het CVW binnenstromen. Sneller dan het gas wegstroomt, komen de claims binnen. Het is duidelijk dat er iets niet klopt. Een kind kan bedenken dat als je minder gas wint, de aarde minder beeft.

hal
achterstallig onderhoud of NAM-schade?

Er is maar één conclusie mogelijk. Onder het mom van aardbevingsschade proberen Groningers massaal het achterstallig onderhoud aan hun huizen vergoed te krijgen. Het is daarom volkomen terecht dat het CVW 80% van alle schademeldingen terzijde legt: géén aardbevingsschade.

Groningen moet zich schamen. De roep om een Parlementaire Enquête Achterstallig Onderhoud Groningen steun ik dan ook van harte.

P.S. Dit is volgens mij de gedachtengang van een CVW-er/NAM-er en waarschijnlijk ook van Kamp.

 

 

Onvermijdelijke conclusie

Ongepast
Onjuist
Onvolledig
Onbetrouwbaar
Onveilig
Ontransparant
Ontluisterend
Onvermijdelijk

Staatssecretaris Mansveld heeft haar conclusie getrokken uit het Fyra-debacle en is afgetreden.

Een parlementaire enquete over de gaswinning is hiermee overbodig geworden. Minister Kamp, voor u geldt dezelfde onvermijdelijke conclusie.