Hoera, een nieuwe denktank

Dat ze er niet eerder opgekomen zijn: een denktank die sturing geeft aan de oplossing van de maatschappelijke problemen die hier zijn als gevolg van de jarenlange gaswinning. Het briljante idee komt van de Commissie Bijzondere Situaties, een van de vele commissies die zich bezighoudt met de bevingsproblematiek. De commissie bestaat al 6 jaar, dus ze weten van de hoed en de rand. Daarom kan ik hun advies om een denktank op te richten, niet anders dan serieus nemen.

Toch word ik er ook behoorlijk kriegelig van. We komen hier al om in de commissies, is eentje erbij niet méér van hetzelfde? Worden dat niet nog meer mannen en vrouwen in strakke pakken met stapels papieren onder de arm op weg van de ene vergadering naar de andere. Hun motto: ‘Het gaat niet alleen om de stenen, maar vooral om de mensen die erin wonen.’, komt me bovendien bekend voor. Is dat niet hetzelfde motto als Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in 2016 predikte (Het gaat om de mensen hun thuis) en wat is er van zíjn plannen terechtgekomen?

Precies, dat bedoel ik.