De week van Freek

Wat zou het fijn zijn als dit de week van de ommekeer wordt. Als de ernst van de situatie in Groningen tot in alle hoeken en gaten van het land doordringt.

Niet omdat wij Groningers zo zielig zijn. Maar omdat de lasten van de gaswinning (aardbevingen, bodemdaling, beschadigde woningen, hopeloos traag schadeherstel), zwaar op onze schouders rusten. Te zwaar.

house-insurance-419058_1280

Wat zou het fijn zijn als onze lasten gedeeld kunnen worden. Door duizenden handen die zeggen: we staan achter jullie, wij willen dat jullie net zo veilig kunnen wonen en leven als wij. Daar hebben jullie recht op, want er is jullie onrecht aangedaan.

Wat zou het fijn zijn als het de week van Groningen wordt: op handen gedragen.

Het onschuldige land

De grond onder mijn voeten is Groninger grond. Eeuwenoud land van klei, zand en veen. De Romeinen hebben hier nog geleefd, lang lang geleden. Onder de grond, 3 km naar beneden, heeft zich in de loop der eeuwen in het poreuze zandsteen gas ontwikkeld. Een product van moeder natuur. De Romeinen noch de bewoners daarna, hebben er iets voor hoeven doen. Het was er gewoon, alleen wisten ze dat nog niet.

In 1959 zijn de bewoners er, bij toeval, achtergekomen. Onder het land van een boer in Slochteren werd gas ontdekt, aardgas. Potjandorie, wat een vondst. Lees verder “Het onschuldige land”

Wie is de echte baas van het CVW?

Vlak voor Kerst stond er een interview* in de krant met Peter Kruyt. Hij is de baas van het CVW, het Centrum voor Veilig Wonen. Of hij echt de baas is, weet hij zelf eigenlijk niet. Het kan ook de NAM zijn. Hij weet het echt niet. Dus ik dacht, ik help hem even.

Hij blijkt meer dingen niet te weten, de stakker. Ook over bodemdaling weet hij niet hoe dat nou precies zit. Valt bodemdaling onder bevingsschade, te ja of te nee? Hij weet wel dat er veel onduidelijkheid over is en dat er meer onderzoek nodig is. En hij hoopt dat de politiek gaat besluiten of bodemdaling onder bevingsschade valt.

Nu is meer onderzoek doen bij uitstek een NAM-dingetje. De NAM is dol op onderzoek. De jongens staan alweer klaar met hun schepjes en hun emmertjes. Wel uitkijken hè, want het is glad buiten. En voor het donker weer thuis zijn. Afgesproken?

Ook de moeilijke beslissingen aan de politiek overlaten, is een NAM-dingetje: “Vraag maar aan Alders (lees: Kamp), die heeft de regie, wij niet”.

Beste Peter Kruyt, het is mij helemaal duidelijk geworden. De NAM is de baas van het CVW. U niet. Ik hoop dat dat een geruststelling voor u is. U kunt in het vervolg, als u weer eens iets niet weet, gewoon zeggen: “Mijn naam is haas, de NAM is de baas”.

*Interview ‘Nog nooit zoveel bazen gehad” in het Dagblad van het Noorden 24-12-2015

Het Grote NAM Smoezenboek

Volgens de NAM is niet alle schade aan woningen door hen veroorzaakt. Schade kan door héél andere oorzaken komen. Ze hebben er eens goed onderzoek naar gedaan. Resulterend in dit overzicht van C-schades, ook wel smoezen genoemd.

thumb-440352_1920Voorbeelden van C- schade:

Slappe bodem
Overbelasting door gebruik
Zettingsschade
Verkeerde mortel
Bouwwerkzaamheden
Blikseminslag
Sneeuwval
Explosie
Net buiten de contouren
Bodemdaling
Vocht van onderaf
Golfslag door pleziervaart
Onrechtmatige fundering
Ongelijke zettingen
Teveel zwaluwen in de nok
Reguliere krimp
Schades zijn niet vers
Vrachtverkeer
Onderdruk van de zeebodem
Klei-grond
Mollen
Een wierde beeft niet
Holle baksteen onder de vloer
Plotselinge temperatuurverschillen onder de vloer
Vochtbelasting
Alle woningen uit de jaren ’70 hebben scheurvorming
Bouwgebrek
Gespackte binnenmuur
Thermische werking
Sloot naast het huis
Slappe klei
Wisselende grondwaterstand
Te zware zitbank
Krimpschade
Achterstallig onderhoud
Boomwortels
Zwakke constructie
Te koud huis
Werking van materialen
Te zware zonnepanelen
Niet waterpas gebouwd huis
Ongelijke zuiging van bomen
Bovenbuurman is te zwaar
Uw paard is te zwaar
Plotselinge temperatuurverschillen onder de vloer
Uw dochters staan te lang onder de douche
U loopt te vaak over uw stoep

Baanbrekende uitspraak Rechtbank Assen, 4 oktober 2016
De NAM moet alle schade vergoeden. Uitgangspunt hierbij is: álle schade is het gevolg van gaswinning, behalve als de NAM kan bewijzen dat dit niet zo is. Het smoezenboek kan eindelijk de prullenmand in. Of toch niet?

Update 2019:
Helaas, het smoezenboek is nog steeds actueel. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), sinds maart 2018 verantwoordelijk voor de schadeafhandeling, zuigt ook smoezen uit zijn duim. De laatste vijf smoezen komen van de TCMG.

Update 2021:

Ook het Instituut Mijnbouwschade Groningen, opvolger van de TCMG, blijft smoezen gebruiken. ‘Uw huis is gebouwd op slappe grond’ is daar een voorbeeld van.

Zie ook de al meer dan 100 smoezen van de NAM/CVW/TCMG door Kor Dwarshuis