Stapelstress

“Hoe werkt de coronacrisis door in de hoofden van de bewoners in het aardbevingsgebied”.

Dat is de vraag die gedragspsycholoog Tom Postmes stelt in een nieuw onderzoek naar de psychosociale gevolgen van de gaswinning. Ik doe niet mee met het onderzoek, maar ik wil wel vertellen wat er in míjn hoofd gebeurt. Als ervaringsdeskundige op het gebied van aardbevingsstress, behorend tot de meer dan 850 adressen die al twee jaar op schadeafhandeling wachten en wonend in een huis waar het versterkingsrapport korte metten mee maakt, heb ik recht van spreken.

zen-2819215_1920 (2)U kent ze vast wel, de steenmannetjes die wandelaars maken ter oriëntatie tijdens hun tocht. Stel nou dat elke steen staat voor een jaar aardbevingsstress, dan ziet mijn steenmannetje er zo uit. Hij staat nog overeind, hij wankelt bij flinke storm, maar valt nog net niet om.

Stel je nu voor dat ik er nog een steen opleg, voor drie weken coronastress. Een vorm van stress die vele malen ontregelender is dan aardbevingsstress. Dan dondert mijn steenmannetje subiet om. Beste Tom Postmes, dit is wat er in míjn hoofd gebeurt als coronastress stapelt op aardbevingsstress.

Zeg niet dat ik niet gewaarschuwd heb

Een jaar geleden schreef ik over de Proatbus, een busje met een geestelijk verzorger aan boord. Een aardbevingsgedupeerde kon onder het genot van een plakje koek en tissues zijn stress van zich af komen praten. Het heeft blijkbaar niet geholpen, begrijp ik nu de GGD-Groningen trainingen gaat geven aan 500 werknemers van woningcooperaties, gemeenten en zorginstellingen om stressgerelateerde klachten te leren herkennen. Niet bij zichzelf, maar bij gedupeerden. Kosten 2,7 miljoen euro.

angry-1296476_1280Met mijn aardbevingsstress ging het best wel goed, tot ik dit bericht las. Ik moet binnenkort mijn paspoort verlengen. Bij het idee dat die aardige mevrouw achter de balie me dan bezorgd aankijkt en vraagt: “U ziet zo bleek, heeft u last van aardbevingsstress”? slaat mijn hart al op hol. Stelt ze dan ook nog de vraag: “Staat u open voor professionele hulp”? dan trek ik haar over de balie.

Misschien moet de GGD-Groningen toch nog even nadenken over de risico’s van deze training voor de 500 werknemers. Het zou wel eens stressverhogend voor ze kunnen zijn.

Last van aardbevingsstress?

Meld je dan aan bij Lentis en je psychische klachten door aardbevingen verdwijnen als sneeuw voor de zon. “We leren je effectief met je problemen om te gaan en je klachten de baas te worden”. Nou, dat wil ik wel. Ik ben benieuwd hoe Lentis mij kan helpen en lees hun informatie door. Ze hebben het keurig voor me op een rijtje gezet, wat fijn.

Ik lees over aardbevingen en dreiging, een gevoel van onveiligheid, gebrek aan controle en een risico op herhaling. “Je kunt het idee hebben dat het je door ‘een ander’ wordt aangedaan”. Pardon, wat beweren ze hier? Doe ik mezelf de aardbevingen aan, maar heb ik het waanidee dat het door ‘een ander’ komt? En wie mag die ander dan wel zijn en waarom staat het tussen aanhalingstekens?

stamp-895385_1280

Ik heb weleens geprobeerd een aardbeving op te wekken, maar er bewoog nog geen theelepeltje. En stress gaf het me al helemaal niet, integendeel, ik kreeg de slappe lach. Nee Lentis, hier slaan jullie de plank helemaal mis. Ik héb geen gevoel van onveiligheid, ik bén onveilig. Ik héb niet het idee dat het me door ‘een ander’ wordt aangedaan, het wórdt me door de NAM en de Staat aangedaan.

Mijn aardbevingsstress gaat pas over als ik weer veilig ben en niet eerder. Tot die tijd zijn mijn klachten een normale reactie op een abnormale situatie. Een situatie waar jullie niets aan kunnen veranderen, ook niet met jullie cursus “Geen paniek”. Ik pas.

Update juni 2021

Ik neem een kijkje op de site van Lentis. Er staat nog steeds ‘een gevoel van onveiligheid’. We zijn 4 jaar verder en ze snappen er nog altijd niets van.