NAM: aardbevingsdreiging neemt af

Dit schrijft de NAM in de door hen zelf uitgebrachte krant voor inwoners van Groningen. Een krant die bedoeld is om ons gerust te stellen.

Ik citeer:

“We onderzoeken wat er in de diepe ondergrond gebeurt en wat de gevolgen daarvan zijn aan de oppervlakte. Dat noemen we de aardbevingsdreiging. Deze is lager dan we in 2013 aannamen. Voor Groningers gaat het natuurlijk vooral om veilig wonen. Om daar iets over te kunnen zeggen, moeten we ook kijken naar de krachten waar huizen en gebouwen aan worden blootgesteld en naar de sterkte van huizen. We noemen dit het aardbevingsrisico. Er is nu nog niet voldoende informatie beschikbaar over de sterkte van Groningse huizen.“

Volgens de NAM neemt de aardbevingsdreiging af en is over het aardbevingsrisico nog niet voldoende informatie beschikbaar. De dreiging en het risico zijn dus twee verschillende dingen volgens hen. Dat op zich vind ik al knap verwarrend.
Maar daar komt nog bij dat ze nog steeds niet door hebben dat de Groningse huizen nooit gebouwd zijn om aardbevingen te doorstaan. Dat al die duizenden schademeldingen van de laatste jaren daar het bewijs van zijn. Dat daar geen sensoren, inspecties en schud-proeven (?) meer voor nodig zijn.

NAM: “Komend halfjaar verwachten we grote stappen te maken. Dan kunnen we ook concreter zijn over het aardbevingsrisico”.

De NAM werkt aan vertrouwen. Goed bezig NAM, ga zo door.

NAM werkt aan vertrouwen!

De NAM wil het vertrouwen terugwinnen van de Groningers. Hoe ze dat doen? Door de bewoners van een huis in Stedum het zwijgen op te leggen: “wij moesten een contract met geheimhoudingsplicht tekenen en mogen er dus niets over zeggen”.

Hun huis staat al twee jaar in de steigers en is intussen onbewoonbaar geworden.

Ik stel me zo voor dat ze na twee jaar traineren door Arcadis en de NAM, uitgeput en radeloos, het moede hoofd in de schoot gelegd hebben. Tekenen bij het kruisje: doen we. Geheimhoudingsplicht: doen we. We tekenen alles wat jullie willen, als we straks maar weer veilig kunnen wonen.

Is het vertrouwen van de bewoners in de NAM nu hersteld? Neen, natuurlijk niet.
Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen: “om vertrouwen weer op te kunnen bouwen, moet alles helder zijn. Bewoners moeten het idee hebben dat alles op tafel ligt”.

Het enige dat mij helder is, is dat de NAM werkt aan het afbreken van vertrouwen.
Maar dat is geen geheim.