Is er nog vertrouwen in de toekomst?

Ik maak me zorgen over de toekomst van Groningen. Alle ogen zijn op dit moment gericht op het Meerjarenplan ter Redding van Groningen. Het promotieplan van Kamp, Alders en de NAM om met de gaswinning door te kunnen blijven gaan. Niets meer en niets minder.

Het Meerjarenplan vergroot het vertrouwen niet. Integendeel. Het plan focust op stenen, niet op mensen. Ons perspectief is het kwijtraken van onze leefomgeving zoals we die nu kennen. Wat we nodig hebben is een perspectief van veiligheid, van gelijke rechten als de rest van Nederland.

Daarom moet het probleem bij de bron worden aangepakt: de gaswinning. Geef ons de garantie dat de gaswinning binnen 2 jaar substantieel verminderd wordt (SodM advies). Dat geeft nieuwe hoop op een veilige toekomst voor onze kinderen en dat geeft herstel van vertrouwen.

En kom pas dan met een plan.

Wees niet aardig, bijt van je af

Na weer een zinloos gasdebat, met blaffende maar tandeloze tweede kamerleden.
Na weer een boze Lambert de Bont bij Pauw, een verontwaardigde Max van de Berg bij Nieuwsuur, een bevlogen Annemarie Heite bij Humberto, een aardbevingslied van Imca Marina, een genante sorry van Kamp bij Lucky TV.

Na nog meer cartoons, tweets, blogs, krantenartikelen, protestacties, reportages enz.
Na het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat door de regering genegeerd wordt.
Na excuses die niet aangeboden worden.
Na het zwijgen van de NAM dat niet doorbroken wordt.

Rest ons niets anders dan de vloer aan te vegen met de NAM en de Staat.
En te doen wat vijf Groningse hoogleraren in de Rechten ons als de ‘sodemieter’ aanraden.
Naar de rechter stappen en naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Met het Burgerlijk Wetboek (art. 6:177 en 6:184) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in de hand.

Wees niet aardig, bijt van je af.