Stop het ongekende onrecht

Kamerleden van onder meer CDA, VVD, D66, SP, PvdA en GroenLinks zijn geschokt door de misstanden die het rapport blootlegt. CDA-Kamerlid Van Toorenburg spreekt van een “indringend rapport over buitengewoon kwalijke misstanden”. D66-Kamerlid Bergkamp noemt de misstanden “schokkend en heftig”. GroenLinks Kamerlid Van den Berge is “geschrokken” en PvdA-Kamerlid Kuijten noemt het bijna “niet te bevatten”.

Allemaal reacties die één op één van toepassing zijn op de jarenlange vernedering van de bewoners van de gaswinningsregio. Maar… bovengenoemde reacties slaan in werkelijkheid op het vandaag gepresenteerde rapport over de adoptie van kinderen uit het buitenland. Maar… ze zouden ook heel kunnen gaan over het rapport over de kinderopvangtoeslag: Ongekend onrecht.

‘De overheid heeft nagelaten in te grijpen waar daar wel aanleiding toe bestond.’
Ik citeer hier de schrijvers van het adoptierapport. Daarmee raken ze de kern van het probleem. Zowel bij de kinderopvangtoeslag, als bij de adoptieprocedure als bij de gaswinning is al jaren bekend wat er allemaal mis gaat en wat de dramatische gevolgen voor de betrokken burgers zijn. Rapporten, onderzoeken, Kamerdebatten, moties en weet ik allemaal wat nog meer. Alles heeft op tafel gelegen. Nou ja, bijna alles. Maar genoeg, meer dan genoeg.

Er was dus al jaren alle aanleiding voor de overheid om in te grijpen, want hier werd burgers ongekend onrecht aangedaan. Maar ze hebben niets gedaan. Nou ja, een enkeling heeft geluisterd en gehumd en empathisch geknikt. Soms fluisterde iemand:” sorry”. Maar daar bleef het verder bij.

Ik heb net gekeken naar het Noordelijk verkiezingsdebat. Ik zag (vervangend)partijleiders die vooral het beste met hun partij voorhebben (uitzonderingen daargelaten). Maar hebben ze ook het beste met ons, de burgers van ongekend onrecht, voor? Zijn dit de mensen (en partijen) die eindelijk gaan handelen? Die zeggen: laat dat rapport over de gaswinningsaffaire maar zitten, we weten genoeg, we wachten niet langer, we gaan nu regelen dat dit onrecht stopt. En al het andere onrecht ook.

Ik durf er, na het zien van dit debat, niet op te vertrouwen.


Leijten-Omzigt doctrine

Met stoom uit mijn oren kijk ik naar Buitenhof. Renske Leijten en Pieter Omtzigt vertellen over het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. Jarenlang zijn ouders geschoffeerd, als fraudeurs weggezet, in de schulden gejaagd en aan het lijntje gehouden. De overheid stond erbij en keek erna, hield informatie achter en loog dat het gedrukt stond.

Ik heb nooit te maken gehad met kinderopvangtoeslag en toch komt alles wat Leijten en Omtzigt zeggen me zo ontzettend bekend voor. Met deze ouders is precies hetzelfde gebeurd als hier in Groningen al jarenlang gebeurt. Als gedupeerden van de gaswinning worden we net zo behandeld: gekleineerd, als profiteurs weggezet, lastig gevonden en vooral niet op ons woord geloofd. Ze zouden ons eens serieus gaan nemen, dat kost ze veel te veel geld. Kunnen ze niet aan beginnen.

De drijvende kracht achter deze aanpak is Rutte, met zijn maat Wiebes als vooruitgeschoven post. Alles is erop gericht zo min mogelijk informatie te delen met de Tweede Kamer en gedupeerde burgers zo veel mogelijk uit te persen. De ‘Rutte-doctrine’ noemt het rapport het. We weten er in Groningen alles van.

Dat Rutte en Wiebes af moeten treden spreekt voor zich. Dat Leijten en Omzigt hen moeten opvolgen ook. Laat 2021 het jaar worden van de Leijten-Omtzigt doctrine, waarin de rechten van burgers optimaal beschermd worden, zoals dat hoort in een rechtstaat.

Rutte en Wiebes mogen toekijken vanuit het gevang.

Tot 4 januari ben ik met kerstreces. Fijne dagen.