Aardbevingsrisico’s in Groningen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft standgehouden. Na het uitlekken in januari van het conceptrapport bestond de angst dat de stevige conclusies van de Raad niet overeind zouden blijven. Dat er scheuren in zouden komen en gas teruggenomen. Dat het advies zou zijn: we weten het niet, er moet meer onderzoek komen.

Maar niets van dit alles. De conclusie dat er tot 2014 bij de gaswinning geen rekening is gehouden met de veiligheid van de bewoners staat nog steeds als een huis. De geschonden relatie met de Groningse bevolking moet hersteld worden, zegt de Raad.

Een van de aanbevelingen:
“Wees in de communicatie aan en in de dialoog met burgers transparant over onzekerheid, expliciteer en motiveer de plaats die onzekerheid krijgt in de besluitvorming …..….etc.”
Ik geef toe, de zin is taalkundig geen hoogvlieger. Toch wil ik graag van deze aanbeveling gebruik maken.

Ik, transparante bewogen Groninger, geef toe dat ik onzeker ben. Expliciet betreft mijn onzekerheid de vraag: gaat de gaswinning nu naar beneden tot een veilig niveau? De plaats die mijn onzekerheid krijgt in de besluitvorming is, ben ik bang, nihil.
En dat maakt me nog onzekerder.

Bron: Rapport van de Onderzoeksraad

Bij twijfel niet oversteken

Kijk links, kijk rechts, kijk links, kust veilig, steek over.

Kijk links: huizen met scheuren in de muren
Kijk rechts: instortende boerderijen
Kijk links: kinderen met angst in hun ogen

Vraag aan Minister Kamp tijdens de Dialoogtafel op 12 januari:
‘In hoeverre kan het definitieve gasbesluit, na het uitkomen van het definitieve rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, nog worden aangepast?’
Antwoord:  ‘De minister geeft aan dat het winningsbesluit binnenkort gepubliceerd wordt en dat hij niet zou weten hoe het onderzoeksrapport hier nog invloed op zou kunnen hebben’.

Kust onveilig, gaswinning gaat door.