Het monstertje van Rutte

Ik heb een echt verschrikkelijke blunder gemaakt. Door mijn toedoen is er een monstertje ontstaan met extreem pijnlijke gevolgen voor Groningse gedupeerden. Ik heb de situatie totaal verkeerd ingeschat en schaam me de ogen uit de kop. Uiterst ongelukkig vind ik het, uiterst ongelukkig”*.

Premier Rutte aan het woord in de Tweede Kamer. Het monstertje waar hij het over heeft is de wachtrij “vol rollators” waar duizenden Groningers in gestaan hebben om in aanmerking te komen voor een subsidie waar van te voren al van bekend was dat er te weinig geld in de pot zat. Rutte is één van de mensen die dit wist.

Zijn conclusie over dit debacle: “Daar moeten we lessen uittrekken, om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt”.
En nu komt het dacht ik, nu gaat hij zeggen welke maatregelen hij gaat nemen. Nu ga ik de nieuwe bestuurscultuur zien. Een fris en fruitige Rutte die vol elan met een waanzinnig goed, onwaarschijnlijk origineel, geniaal en alle problemen in Groningen oplossend masterplan komt. Nu gaat hij…

Er valt een lange stilte in de Tweede Kamer.

Een

Lange

Stilte

Rutte: “Welke lessen dat zijn? Daar gaat staatssecretaris Vijlbrief over”.

*Citaat enigszins bewerkt door de auteur van dit blog


Uitgenodigd voor de formatietafel. Gaan we?

Wij, gedupeerden van de gaswinning, zijn uitgenodigd aan de formatietafel. Samen met onze collega-gedupeerden van de toeslagenaffaire mogen we ons verhaal doen. Locatie Ziggo-dome vermoed ik. Gaan we op deze uitnodiging in? Om deze vraag te beantwoorden heb ik op twitter een poll gezet. De uitslag spreekt voor zich. De tekening van Pluis ook.

De onderhandelaars van Rutte4 willen op ons de nieuwe bestuurscultuur oefenen. We zijn gekke Henkie niet. Laten ze lekker op zichzelf oefenen. Bovendien doen we al jaren ons verhaal: in de media, in blogs en in doorwrochte rapporten en adviezen. De maatschappelijke organisatie het Groninger Gasberaad publiceerde in 2020 nog een 135 pagina’s tellend rapport Boudel op rieg: stand van zaken gasdossier Groningen. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het Gasberaad ziet nog één weg om uit de misère te komen: de Tien stappen voor een werkelijk ‘Herstel van Groningen en de Groningers’.

  1. maak één integraal herstel plan voor schade, versterken en verduurzamen
  2. geef de bewoners de regie terug
  3. geen normen en geen causaliteitsvereiste voor Integraal Herstelplan
  4. voer een drastische vereenvoudiging van het speelveld door
  5. maak Instituut Mijnbouwschade Groningen enig aanspreekpunt voor individuele woningeigenaren
  6. zorg voor een leefbare regio
  7. voorkom verdergaande rechtsongelijkheid
  8. richt ‘taskforces’ in voor de complexere dossiers
  9. zorg dat bewoners (én het gebied) er beter uitkomen!
  10. beknibbel niet op ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing

Het volgende kabinet hoeft alleen maar deze stappen integraal uit te voeren en ze hebben de nieuwe bestuurscultuur te pakken. Daar hebben ze ons niet voor nodig aan de formatietafel.