Het einde van de Dialoogtafel?

Ik vond de Dialoogtafel tot nu toe best goed bezig. Ze doen hun best en dat is best lastig voor een overlegorgaan met een “ronduit schimmige” juridische status (citaat hoogleraar Bröring in ukrant.nl/aardbeving-2/exit-nam-cultuur ).

Maar nu vliegen ze toch echt uit de bocht. Want wat lees ik:

“De Dialoogtafel Groningen laat in samenwerking met 9 gemeenten een onderzoek uitvoeren onder 19.000 inwoners van het aardbevingsgebied. De resultaten moeten helpen om beter in te spelen op de schade die gaswinning veroorzaakt en op de gevolgen voor het woon- en leefklimaat .”

Hè? Lees ik dit goed? Ze gaan onderzoek doen naar de gevolgen? Weten ze dat dan nog niet? Het is toch allang duidelijk wat de gevolgen van de aardgaswinning zijn (bevingen en trillingen) en dat dit schade veroorzaakt aan ons huis en haard, aan ons hart, ons cultureel erfgoed, onze veiligheid. Dat is toch dé reden dat de Dialoogtafel is opgericht?

De Dialoogtafel heeft zichzelf hiermee buitenspel gezet, dus helaas, bedankt voor de bewezen diensten. Gedag.

Nu is die andere tafel aan zet. De “Bevingskamer”-tafel van de Rechtbank Noord-Nederland.
Die heeft juridische status, daar kunnen we ons recht halen.
Laten we in plaats van 19.000 zinloze enquêtes in te vullen, 19.000 zinvolle rechtszaken aanspannen tegen de NAM en tegen Kamp.

En nu nog een Juridisch Bevingsloket

Binnenkort komt er een speciale ‘Bevingskamer’ bij de Rechtbank Noord-Nederland. De kamer gaat zich bezighouden met geschillen over de schadeafhandeling en andere juridische zaken die met de aardbevingen te maken hebben.

Het wordt steeds duidelijker dat de NAM zich niets van juridische regels aantrekt. Ze hebben gewoon hun eigen ‘wetboekje’ gemaakt. Vol met regeltjes en procedures, waarmee ze ons voor het blok zetten. Nee Meneertje , achterstallig onderhoud vergoeden wij niet, schade aan de fundering ook niet en verzakking is al helemaal niet onze schuld. Nee Mevrouwtje, die scheur zat er al vóór we hier begonnen te pompen.

De NAM wekt de indruk dat het allemaal volgens de regels van de Mijnbouwwet gaat, maar dat is niet zo. Dat begint tot steeds meer mensen door te dringen. Er worden daarom de komende jaren meer rechtszaken tegen de NAM verwacht. Vandaar nu deze gespecialiseerde kamer. De stap naar de rechter wordt makkelijker, als je weet dat er rechters met verstand van zaken zitten. Goed nieuws dus!

Maar, er moet nog iets gebeuren. Er moet ook een “Juridisch Bevingsloket” komen. Waar je met al je vragen terecht kan. Waar je met je schaderapport in de hand naar toe kunt om dit te bespreken met een “bevingsadvocaat”. Waar je een rechtzaak tegen de NAM kunt beginnen. Waar proefprocedures gestart kunnen worden. Waar…….

Waar we de NAM kunnen dwingen zich aan de Mijnbouwwet te houden. Zoals dat hoort in een rechtsstaat.