Deel 2: De NAM verplettert de Groningers: de olifant en de muis

De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche heeft een missie: de macht van de farmaceutische industrie beteugelen. Gøtzsche schrijft een boek om zijn missie kracht bij te zetten: Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad*.

Ik heb ook een missie: de macht van de NAM beteugelen. Een boek schrijven is voor een muis te hoog gegrepen, maar bloggen lukt nog wel.

Gøtzsche schrijft over de farmaceutische industrie, niet over de aardgas en –olie industrie. Toch lijkt het alsof hij het over de NAM heeft, als hij schrijft:
“Het is tamelijk naïef om te veronderstellen dat aardgasbedrijven onderzoek naar hun eigen activiteiten onbaatzuchtig zullen uitvoeren. Het gaat om bedrijven die moedwillig verzwijgen dat hun activiteiten bijwerkingen (lees: aardbevingen en bodemdaling) hebben, die onderzoeken achterhouden en manipuleren. Ze willen alleen maar winst maken”.

Oké, ik beken. Ik heb zijn tekst iets naar de Groningse situatie toegeschreven. Hij heeft het over farmaceuten, ik over de NAM. Als kleine muis tegenover olifant NAM is elk verdedigingsmiddel toegestaan. Ik hoop dat u mij vergeeft. ‘Muizelijke vrijheid’ noemen we dat als muizen onder elkaar.

De NAM is als een kudde olifanten die met hun poten en slurven de grond kapotmaken en de bodem laten beven. Daarna roepen ze de geschrokken en wegvluchtende muizen na: ‘ons onderzoek wijst uit dat het niet door ons komt’.

Dat is wat Gøtzsche, de dapperste muis onder de muizen, bedoelt als hij zegt:
“Farmaceutische industrie (lees: aardgaswinning) is een vorm van georganiseerde misdaad”.

Steek dat maar in je slurf, NAM.
Piep.

*Bron: Interview Vertrouw de arts, maar niet de pil die hij voorschrijft’ met Peter Gøtzsche in de Volkskrant 21 november 2015

In Groningen komen alleen redelijke aardbevingen voor

De bevingen in Groningen worden ‘redelijkerwijs niet zwaarder dan 4.0 op de schaal van Richter”. Aldus Jacques Hagoort, voormalig hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft.

Wat ik me nu afvraag is: zijn aardbevingen voor rede vatbaar? Kunnen aardbevingen nadenken, wikken en wegen. Kunnen ze zich afvragen of het redelijk of onredelijk is om eens lekker zwaar te gaan beven. Het antwoord van deze voormalig hoogleraar is een volmondig JA. Volgens hem beven redelijke aardbevingen tot kracht  4.0 en niet hoger. Want dat zou immers onredelijk zijn en dat zijn aardbevingen dus niet. Volgens voormalig hoogleraar reservoirtechniek Jacques Hagoort van de TU Delft.

Ook ik ben een redelijk mens en daarom stelt zijn conclusie me erg gerust. Ik hoop u ook. Want: we hebben hier in Groningen alleen te maken met redelijke aardbevingen.

En nu maar knus naar jullie veilige bedjes en denk erom: oogjes toe en snaveltjes dicht.

Rechter stoot NAM van de troon

Lange tijd zag het er naar uit dat de NAM, exploitant van het Groninger gasveld als een vorst de provincie geregeerde. Met zelfbedachte regelingen, voorwaarden, beperkingen, uitzonderingen, ontkenningen en onzinpraat probeerde de NAM het volk eronder te houden. Vorstelijk gezeten op zijn pluche troon, neerkijkend op het bevende gepeupel, gedroeg de NAM zich als koning, keizer, admiraal in een.

Tot het volk in opstand kwam en riep: één vorst in Nederland is genoeg, we willen geen tweede. We gaan naar de rechter, zo kan het niet langer. En de rechter gaf het volk gelijk en stootte de NAM van zijn troon. Ook in Groningen heerst vanaf nu maar één vorst: niet de NAM maar het BW, het Burgerlijk Wetboek.

Het recht heeft gezegevierd. Dag NAM.

Hier te lezen: uitspraak rechtbank Assen 2 sept. 2015

Is het einde van het Groninger Gasberaad nabij?

De maatschappelijke organisaties die deelnemen aan de Dialoogtafel willen verder gaan als het Groninger Gasberaad.

Allereerst: wat een verschrikkelijk woord, het Groninger Gasberaad. Daar krijg ik de associatie bij van een tafel vol heren in glimmende pakken. Kopje koffie en glazen water erbij. Secretaresse die de notulen maakt. Buiten regent het, maar binnen schijnt de zon. De agenda ligt op tafel, aan de slag. Waarmee? Met praten natuurlijk. Het Gasberaad wil praten met  NCG Alders over de praktijk van alle dag. Over het oplossen van individuele problemen van inwoners van het aardbevingsgebied. Ze willen geen adviesorgaan zijn, maar wat dan wel? Dat is allemaal nog niet duidelijk. Het Groninger Gasberaad is net zo schimmig als de Dialoogtafel is (was).

Alstublieft, begin er niet aan. Verspil jullie tijd niet. De tijd van praten is allang voorbij. Geen woorden meer, maar daden. Juridische daden. Stap als maatschappelijke organisatie naar de rechter. Zet de NAM en de Overheid in het verdachtenbankje. Klaag de Shell aan.

We krijgen ons recht niet, we moeten het gaan halen.