Laat Groningen niet zakken

Wat u kunt doen om uw solidariteit met Groningen te tonen:

Teken de petitie Laat Groningen niet zakken en help Groningen op de politieke agenda te krijgen.

Tank niet meer bij Shell en Esso (zij vormen samen de NAM)

Word steunlid van de Groninger Bodem Beweging, belangenbehartiger van de inwoners van het bevingsgebied

Doneer geld aan Stichting Recht voor Groningen en maak gezamenlijke rechtszaken mogelijk

Organiseer een landelijke protesttocht in Den Haag of Amsterdam

Eis een parlementaire enquête naar de gaswinning

Bestook de Tweede Kamerleden met mails en tweets: laat Groningen niet zakken!

Stem in maart op een ‘gasvrije’ politieke partij

Bezoek Groningen en zie met eigen ogen

Groningers hadden al jaren een vermoeden
Zo gaat het al jaren, help ons alstublieft dit te stoppen

Dank u wel, namens alle gedupeerden van de gaswinning binnen en buiten Groningen.

Nieuw gasbesluit minister Kamp: nekslag voor Groningen

Groningen wordt al jaren in slow-motion vernield door de gaswinning. Aardbevingen en bodemdaling zorgen voor duizenden beschadigde huizen en harten. Dit proces is al sinds 1993 aan de gang. Groningen wordt gesloopt. Wees solidair (het had ook u kunnen overkomen) en laat de Tweede Kamer NU weten dat u het niet eens bent met dit besluit. Dit kan bijvoorbeeld via Twitter @2eKamertweets. Vanmiddag wordt het besluit genomen.

De termijn om bezwaar aan te tekenen tegen het nieuwe gasbesluit 2016-2021 is inmiddels voorbij. Duizenden mensen hebben laten weten het niet eens te zijn met de voorgenomen toename van de gaswinning. Hieronder kunt u lezen waarom dit gasbesluit de nekslag voor Groningen betekent.

Wat in 1958 in gang is gezet, wordt in 2016 nog steeds voortgezet. Groningen wordt tot de laatste m3 aardgas uitgeknepen, zoals eerder Zuid-Afrika door de Shell werd leeggeperst. De fossiele rijkdom van Groningen betekent een rampspoed voor de bewoners van Groningen.

In 1958 werd het grootste gasveld van Europa gevonden, in de provincie Groningen. Een ongelooflijke vondst, want de financiële waarde van dit aardgas liep in de miljarden. Toen nog guldens, nu euro’s. Logisch dat de Staat er wel oren naar had om dit gasveld te gaan exploiteren. Hier viel geld te verdienen voor Nederland.

In 1963 werden exploitatieafspraken gemaakt tussen de Staat en de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) bestaande uit Shell en ExxonMobil. De inhoud van deze afspraken is deels geheim, waardoor tot op de dag van vandaag niet duidelijk is hoe de relatie tussen de NAM en de Staat er precies uitziet. Er hangt een sfeer van schimmigheid omheen.

Waar geen vraagtekens over bestaan is over het belang van Staat en NAM in de gaswinning: geld. Nederland is een handelsland en Shell & ExxonMobil zijn multinationals met aandeelhouders. Kassa! De plannen voor de gaswinning voor de komende 5 jaar liggen daarom alweer klaar en worden in oktober definitief vastgesteld.

Henk-Kamp-duim-omhoog

Lees verder “Nieuw gasbesluit minister Kamp: nekslag voor Groningen”