Is het einde van het Groninger Gasberaad nabij?

De maatschappelijke organisaties die deelnemen aan de Dialoogtafel willen verder gaan als het Groninger Gasberaad.

Allereerst: wat een verschrikkelijk woord, het Groninger Gasberaad. Daar krijg ik de associatie bij van een tafel vol heren in glimmende pakken. Kopje koffie en glazen water erbij. Secretaresse die de notulen maakt. Buiten regent het, maar binnen schijnt de zon. De agenda ligt op tafel, aan de slag. Waarmee? Met praten natuurlijk. Het Gasberaad wil praten met  NCG Alders over de praktijk van alle dag. Over het oplossen van individuele problemen van inwoners van het aardbevingsgebied. Ze willen geen adviesorgaan zijn, maar wat dan wel? Dat is allemaal nog niet duidelijk. Het Groninger Gasberaad is net zo schimmig als de Dialoogtafel is (was).

Alstublieft, begin er niet aan. Verspil jullie tijd niet. De tijd van praten is allang voorbij. Geen woorden meer, maar daden. Juridische daden. Stap als maatschappelijke organisatie naar de rechter. Zet de NAM en de Overheid in het verdachtenbankje. Klaag de Shell aan.

We krijgen ons recht niet, we moeten het gaan halen.