Uitgenodigd voor de formatietafel. Gaan we?

Wij, gedupeerden van de gaswinning, zijn uitgenodigd aan de formatietafel. Samen met onze collega-gedupeerden van de toeslagenaffaire mogen we ons verhaal doen. Locatie Ziggo-dome vermoed ik. Gaan we op deze uitnodiging in? Om deze vraag te beantwoorden heb ik op twitter een poll gezet. De uitslag spreekt voor zich. De tekening van Pluis ook.

De onderhandelaars van Rutte4 willen op ons de nieuwe bestuurscultuur oefenen. We zijn gekke Henkie niet. Laten ze lekker op zichzelf oefenen. Bovendien doen we al jaren ons verhaal: in de media, in blogs en in doorwrochte rapporten en adviezen. De maatschappelijke organisatie het Groninger Gasberaad publiceerde in 2020 nog een 135 pagina’s tellend rapport Boudel op rieg: stand van zaken gasdossier Groningen. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het Gasberaad ziet nog één weg om uit de misère te komen: de Tien stappen voor een werkelijk ‘Herstel van Groningen en de Groningers’.

  1. maak één integraal herstel plan voor schade, versterken en verduurzamen
  2. geef de bewoners de regie terug
  3. geen normen en geen causaliteitsvereiste voor Integraal Herstelplan
  4. voer een drastische vereenvoudiging van het speelveld door
  5. maak Instituut Mijnbouwschade Groningen enig aanspreekpunt voor individuele woningeigenaren
  6. zorg voor een leefbare regio
  7. voorkom verdergaande rechtsongelijkheid
  8. richt ‘taskforces’ in voor de complexere dossiers
  9. zorg dat bewoners (én het gebied) er beter uitkomen!
  10. beknibbel niet op ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing

Het volgende kabinet hoeft alleen maar deze stappen integraal uit te voeren en ze hebben de nieuwe bestuurscultuur te pakken. Daar hebben ze ons niet voor nodig aan de formatietafel.

Boudel op rieg

Het verhaal van wanhoop, van het gekmakend wachten, van het onbegrip, van de angst, van de woede, van de spanningen, van de uren en uren aan papierwinkel en info-avonden, van het afhaken, van de vermoeidheid en het ongeloof“.

Wat een monnikenwerk hebben de onvolprezen harde werkers van het Groninger Gasberaad geleverd. En wat een doorzettingsvermogen om in tijden van corona en de langste hittegolf ooit, je vast te bijten in het gaswinningsdossier en te proberen *’de zaak op een rij’ te zetten. Het resultaat is de Barometer Boudel op rieg: stand van zaken gasdossier Groningen.

Het vastbijten heeft een stevig boekwerk opgeleverd, wat iedereen zou moeten lezen. Je komt te weten hoe het écht zit met de afhandeling van de schade, de versterking van onze huizen, wat we als bewoners allemaal meemaken en hoe Den Haag doet alsof het allemaal zo goed geregeld is (niet dus). Ik geef toe, het lezen is een hele kluif. Maar bedenk: het aan den lijve meemaken is een nog veel grotere kluif.

Daarom zou het fijn zijn als je het leest en jouw vrienden en familie vertelt hoe het écht zit in Groningen. Daar help je ons als inwoners van het gaswinningsgebied mee. Een steuntje in de rug kunnen we heel goed gebruiken.

*de zaak op een rij = boudel op rieg