Hoera, een nieuwe denktank

Dat ze er niet eerder opgekomen zijn: een denktank die sturing geeft aan de oplossing van de maatschappelijke problemen die hier zijn als gevolg van de jarenlange gaswinning. Het briljante idee komt van de Commissie Bijzondere Situaties, een van de vele commissies die zich bezighoudt met de bevingsproblematiek. De commissie bestaat al 6 jaar, dus ze weten van de hoed en de rand. Daarom kan ik hun advies om een denktank op te richten, niet anders dan serieus nemen.

Toch word ik er ook behoorlijk kriegelig van. We komen hier al om in de commissies, is eentje erbij niet méér van hetzelfde? Worden dat niet nog meer mannen en vrouwen in strakke pakken met stapels papieren onder de arm op weg van de ene vergadering naar de andere. Hun motto: ‘Het gaat niet alleen om de stenen, maar vooral om de mensen die erin wonen.’, komt me bovendien bekend voor. Is dat niet hetzelfde motto als Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in 2016 predikte (Het gaat om de mensen hun thuis) en wat is er van zíjn plannen terechtgekomen?

Precies, dat bedoel ik.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Vluchtende Groningers

In de kerstvakantie publiceerde Ineke Noordhoff haar blog “Vluchtende Groningers” op de site van het tijdschrift Noorderbreedte. Met als voorbeeld het systematisch afwijzen van verzakkingsschade door het Instituut Mijnbouwschade Groningen, schetst ze een ontluisterend beeld van de stand van zaken in het gasdossier. Lees het en u bent in één klap weer helemaal bij.

Klik hier om haar blog te lezen

Leijten-Omzigt doctrine

Met stoom uit mijn oren kijk ik naar Buitenhof. Renske Leijten en Pieter Omtzigt vertellen over het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. Jarenlang zijn ouders geschoffeerd, als fraudeurs weggezet, in de schulden gejaagd en aan het lijntje gehouden. De overheid stond erbij en keek erna, hield informatie achter en loog dat het gedrukt stond.

Ik heb nooit te maken gehad met kinderopvangtoeslag en toch komt alles wat Leijten en Omtzigt zeggen me zo ontzettend bekend voor. Met deze ouders is precies hetzelfde gebeurd als hier in Groningen al jarenlang gebeurt. Als gedupeerden van de gaswinning worden we net zo behandeld: gekleineerd, als profiteurs weggezet, lastig gevonden en vooral niet op ons woord geloofd. Ze zouden ons eens serieus gaan nemen, dat kost ze veel te veel geld. Kunnen ze niet aan beginnen.

De drijvende kracht achter deze aanpak is Rutte, met zijn maat Wiebes als vooruitgeschoven post. Alles is erop gericht zo min mogelijk informatie te delen met de Tweede Kamer en gedupeerde burgers zo veel mogelijk uit te persen. De ‘Rutte-doctrine’ noemt het rapport het. We weten er in Groningen alles van.

Dat Rutte en Wiebes af moeten treden spreekt voor zich. Dat Leijten en Omzigt hen moeten opvolgen ook. Laat 2021 het jaar worden van de Leijten-Omtzigt doctrine, waarin de rechten van burgers optimaal beschermd worden, zoals dat hoort in een rechtstaat.

Rutte en Wiebes mogen toekijken vanuit het gevang.

Tot 4 januari ben ik met kerstreces. Fijne dagen.

We kunnen het ons niet herinneren

Eindelijk komt er beweging in de Parlementaire Enquête Gaswinning. Het is nog maar een beginnetje, maar toch. Morgen komt de achtkoppige voorbereidingscommissie naar Groningen. Ze willen ‘uit de eerste hand horen en zien welke effecten de gaswinning en de aardbevingen hebben op bewoners en ondernemers’. Dat is natuurlijk iets om toe te juichen, maar toch hoor ik ook een stemmetje in mijn oor: “Is dat niet rijkelijk laat, die effecten zijn al jaren te horen en te zien”.

Maar laat ik ze het voordeel van de twijfel geven, hoe moeilijk me dat ook valt. Beter laat dan nooit, zeg ik maar. Dit zijn Kamerleden die het beste met Groningen voor hebben en op dat soort Kamerleden moet je zuinig zijn. Dit zijn Kamerleden die deze week natuurlijk allemaal vóór de motie hebben gestemd om de versterking van onze huizen met een crisisaanpak vlot te trekken. Toch? Ik kijk het voor de zekerheid even na.

Voorgestemd:

  • Tom van der Lee (GroenLinks)
  • Peter Kwint (SP)
  • Roy van Aalst (PVV)
  • Kirsten van den Hul (PvdA)

Tegengestemd:

  • Tjeerd de Groot (D66)
  • Anne Kuik (CDA én Gronings)
  • Dennis Wiersma (VVD)
  • Stieneke van der Graaf (CU)

Dat valt even vies tegen. Vier (4!) van de acht hebben tegen een crisisaanpak gestemd. Dat zijn dus vier Kamerleden die niet het beste met Groningen voor hebben. Vier Kamerleden die vinden dat het sinds 2012 – de grote klap in Huizinge – hier allemaal op rolletjes loopt. Zíj zijn degenen die morgen zeggen: “Jeetje, het is toch erger dan ik dacht; Jeetje, dit moeten we snel onderzoeken; Ach mevrouwtje, wat heb ik met u te doen”.

Waarna ze in de bus terug naar Den Haag stappen en vergeten dat ze ooit in Groningen zijn geweest.


Wiebes oefent voor de Parlementaire Enquête Gaswinning


Ik heb het niet gezien

Ik herinner het me niet

Ik weet het niet

Ik heb me op andere problemen gericht

Ik herken de verhalen niet

Ik wist niet dat het zo erg was

Ik heb niet het idee gehad dat …

Ik heb niet de illusie dat …

Het is de schuld van het verouderde systeem

Nééhéé

Het zag er vertrouwenwekkend uit

Ik heb nooit gesproken met gedupeerden

In alle eerlijkheid…

Misschien hadden we allemaal een dode hoek

Ik heb niet die lont zien branden waardoor later de bom ontplofte

Nou kijk, ik leg het nog één keer uit